Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız.

Kelimelerin kuvvetini kavramadan ademoğullarının potansiyelini kavrayamazsınız.

Söz var gelir geçer, söz var deler geçer.

Kelam vardır gelir gider, kelam vardır delip gider.

Bir dilde uzun, dolgun ve çok heceli kelimeler, tefekküriyet ve medeniyet işaretidir.

Bir lisanda uzun, dolgun ve fazla heceli sözcükler, tefekküriyet ve uygarlık göstergesidir.

Kelimeler değerlerini rakamlar gibi bulundukları yerlerden alırlar; değerleri paralar gibi zamanlara ve sarf edildikleri yerlere göre değişir.

Sözcükler kıymetlerini sayılar gibi bulundukları konumlardan alırlar; pahaları paralar gibi kronolojiye ve harcandıkları durumlara göre farklılaşır.

Bir kelimenin hayat değiştirdiği, çok görülmüştür.

Bir sözcüğün kader değiştirdiği, sık gözlenmiştir.

İnsanlara söyleyeceğin kelimeleri günışığından örmeye bak.

Ademoğullarına sarfedeceğin sözleri günışığı ile örmeye çalış

Dili bir kelime daha fakir kılmak, bir ulusun düşüncesini bir kavramdan yoksun kılmak demektir.

Lisanı bir sözcük daha yoksul etmek, bir kültürün fikirini bir kavramdan mahrum etmek demektir.

KONFÜÇYÜS

mixib logo

TÜRK ATASÖZÜ

mixib logo

NECİP FAZIL KISAKÜREK

mixib logo

JOHANN GEORG HAMANN

mixib logo

BALZAC

mixib logo

BAROCCIO

mixib logo

ARTHUR SCHOPENHAUER

mixib logo

"mixib" ile kelimelerin büyülü dünyasında etkileyici cümleler kurun. Farklı kelimeler ile farklı cümleler, farklı cümleler ile farklı bakış açıları kazanın.